بازدید کننده گرامی این بخش در حال حاضر فقط جهت اطلاع رسانی می باشد ، با توجه به قیمتهای بالای این برند و تشابه کامل دستگاهها با
 برند های دیگر کشورایالات متحده در حال حاضر این محصول توصیه و ارائه نمی گردد. لازم به ذکر است بخش بازرگانی خارجی مشغول به
مذاکره با کمپانی اصلی این برند جهت ارائه این محصول با قیمتهای پائین تر از بازار جهانی در ایران می باشد .