Rangefinders


 

هنگامی که از راه دوربه پیرامون مسائل نگاه می کنید، هیچ چیزی ضروری تر از دقت و صحت تصویر برای شما نیست . صنعت گسترده ای برای فن آوری های برتر نوری و برش و انعکاس و قابلیتهای گسترده تری طراحی و شناخته شده است ، اما نیکون افتخار در ارائه نوآوری ها با کیفیت بالای محصولات را داراست ،
در فاصله یاب نیکون ترکیبی از لیزر و قدرت بالای لنزها به شما این امکان را می دهد که در گلف ویا  شکار قابلیتهای خود را ارتقا بخشیده و از محیط پیرامون خود نهایت لذت و استفاده از دقت را ببرید
  

View All Rangefinders
......علاوه بر یک اندازه گیری واقعی فاصله ،سنجش ارتفاع ، جداساز عمودی Callaway  
انتخاب حالت های اندازه گیری 2 گانه (اولویت هدف و تعویض سریع سیستم Monarch  
انتخاب حالت های اندازه گیری 2 گانه (اولویت هدف و تعویض سریع سیستم Riflehunter  
پوشیده شده از لنز و منشور چند گانه برای درخشانترین نشان دادن  تصاویر ProStaff  
پوشیده شده از لنز و منشور چند گانه برای درخشانترین نشان دادن  تصاویر Forestry  
پوشیده شده از لنز و منشور چند گانه برای درخشانترین نشان دادن  تصاویر Archer's Choice