پیش گفتاری بردوربین های شکاری

بزرگنمایی :
معمولا دوربین های چشمی را با دوعدد می شناسند که عدد اول بیانگر میزان بزرگنمایی یا قدرت دوربین است که نشان میدهد شیئ مورد نظر چه میزان نزدیکتر دیده می شود . مثلا در دوربین  42*8  عدد 8 نشانگربزرگنمایی دوربین است . به طور مثال با یک دوربین *8 , هدفی که در فاصله 100 متریقرار دارد در 5/12 متری دیده می شود .همین طور در مورد دوربین های تفنگ بزرگنماییممکن است ثابت (مثلا 42 * 6) یا متغیر (مثلا 42 * 10 - 5/2 ( باشد.

قطر لنز خارجی یا
شیئی
عدد دوم در دوربین های دو چشمی) مثلا 42 در مثال فوق) قطر لنز بیرونی یا شیئی را به میلیمتر نشان می دهد . بدیهی است هر قدر قطر لنز بزرگتر باشد , میزان نوری که وارد دوربین میشود بیشتر است .

میدان دید
میدان یا حوزه دید , فضایی است که به طور مثال از فاصله 1000 متری توسط دوربین در بر گرفته شده میشود و اغلب به صورت طول (متر یا فوت) بیان میگردد . بدیهی است هرچه میزان بزرگنمایی بیشتر باشد حوزه دید کوچکتر میشود .

قابلیت گذردهی
نور
این مشخصه اصلی ترین عامل تعیین کننده کیفیت لنز و در نتیجه کیفیت روشنایی دوربین است که به پوشش لایه های مختلف با ضریب شکست متفاوت روی لنز و اجزاء اپتیکی بستگی دارد و به درصد بیان میشود . شاید بارها از خود پرسیده اید که چرا قیمت دوربین های شکاری گاهی اختلاف بسیار زیادی باهم دارند ولو اینکه از لحاظ ظاهر به هم شبیهند .
باید گفت مهمترین مشخصه در تعیین قیمت , نوع پوشش لنز می باشد . متاسفانه این مقوله در برای انتخاب دوربین درکشورمان که محدودیت عرضه دوربین های واقعی وجود دارد , کمتر مورد توجه قرار می گیرد و از این روی راه را برای بسیاری از سود جویان با تبلیغات غیر علمی و غلو آمیز بازمی کند . بسیاری از علاقه مندان به کیفیت , با رجوع به اطلاعات نادرست , هزینه بسیار گزاف برای دوربین ها پرداخت می کنند که این مهم در همه جای دنیا , بر خلاف وجود گسترده بازار خرید نیز دیده می شود.

انواع پوشش
لنز
 :Coated   ساده ترین پوشش لنز آن است که روی یکی از وجوه لنز تنها یک لایه و آن هم از جنس فلوراید منیزیم قرار گیرد. بایددانست که پوشش روی لنز توسط یک شیمیدان آلمانی به نام الکساندر اشماکولا که عضوهیئت علمی کمپانی زیس بود برای برای اولین بار در سال 1930 میلادی برای لنزهای دوربین این شرکت ابداع شد
.
 :Fully Coated  این اصطلاح به آن معناست که تمام وجوه آزاد (وجوه متعدد داخلی و خارجی قرار گرفته در فضای باز که ممکن استتعداد آنها تا 16 عدد در دوربین های دو چشمی باشد ) با یک لایه پوشانده شده اند
.
 :Multi Coated  این اصطلاح که به اختصار بهMC  نمایش داده می شود بیانگر آنست که یک وجه یا بیشتر وجوه آزاد با چندین لایه از مواد که عموما خاصیت ضد انعکاسی دارند، پوشانده می شود. این وجوه ابتدایی و انتهایی انتخاب می گردند (اولین از قسمت چشمی وآخرین از شیئی) و وجوه دیگر عموما تنها از یک لایه پوشش بهره میگیرند
.
 :Fully Coated دوربین های با کیفیت اغلب از این سیستم پوشش بهره می گیرند،به این صورتیکه تمامی وجوه آزاد دارای چندین لایه از مواد پوششی هستند و حداکثر میزان گذردهی نور حتی در محیط های کم نور را ارائه می دهند.این نوع پوشش برای شرکتهای سازنده دوربینها ممکن است مختلف باشد و هر دوربین از مواد مختلف و فرآیند ویژه استفاده کنند. هرچند برخی از شرکتهای سازنده لنز به حد تقریبی 100% میزان گذردهی نور برای هر لنز یا قطعه اپتیکی دست یافته اند ولی پس از استفاده از آنها به صورت یکجا در  دوربین و الحاق آنها به یکدیگر، از میزان آن کاسته میشود.در مجموع دوربین های با کیفیت دارایLight Transmission بیش از 90% هستند که البته این میزان در دوربین های Nikon بین 5/94 تا 95 درصد واقعی است
.
Twilight Factor :

این مشخصه به کیفیت لنز یا منشور در دوربین هابستگی ندارد و از فرمول ریاضی زیر بدست می آید:
Z=V.D
Z=Twilight Factor 
=V بزرگنمایی
=D قطر لنز شیئی دوربین به میلیمتر
Twilight Factor قابلیت و عملکرد دوربین را در نور کم و یا محیط های غبار آلود یا مه آلود نشان می دهد. به طور مثال شکارچیان از دوربین تفنگ 56*8 (که حتی می توانند به روشن شونده نیز مجهز باشند) درجنگل یا محیط های مشابه استفاده می کنند.Twilight Factor این دوربین ها به صورت زیر محاسبه می شود:
Z=8x56=21.17
 (Exit Pupil )مردمک بیرونی یاخارجی

اگر یک دوربین را در فاصله معین از چشمان خود بگیریم (مثلا فاصله حدود 30 سانتی متر برای دوربین های دو چشمی) دایره ای روشن درقسمت چشمی دوربین دیده می شود کهExit Pupil  یا مردمک بیرونی نامیده می شود. هر قدر این عامل بیشتر باشدتصویر در محیط های تاریکتر واضحتر است. Exit Pupil از فرمول زیر بدست می آید:
A=D/V
=A مردمک بیرونی به میلیمتر
=D قطر لنز شیئی به میلیمتر
=Vبزرگنمایی
به طور مثال مردمک بیرونی برایدوربین 42*8 عبارت است از:
A=42/8=5.25
تذکر: برای محاسبهTwilight Factor در دوربین هایی که مردمک بیرونی آنها از 8 میلیمتر بیشتر است، به جای قطر لنز شیئی مقدار زیر را درفرمول آن قرار میدهیم:
8.V= D
=V  بزرگنمایی
 
Eye Relief :
به فاصله بهینه چشم تا قسمت چشمی دوربین که تصویر به صورت واضح قابل رویت باشدEye Relief گفته می شود.به عبارت دیگر در این فاصله میداندید تعریف شده در دوربین به صورت کامل رویت می شود و مسلما میزان این عامل دردوربین های تفنگ بیشتر از دوربین های دو چشمی می باشد.زیرا دوربین های تفنگ در معرض تکان های شدید و حرکات تفنگ ناشی از پس زدن هستند و این فاصله باید ایمنی چشم تیرانداز را فراهم کند. اغلب دوربین های تفنگ استانداردEye Relief حدود 90 میلیمتر بهره میگیرند.
قابل ذکر است درون دوربین های شکاری با کیفیترا، از گازN2) نیتروژن( پر می کنند تا از تعرق و بخار گرفتگی لنزها و یا موارد مشابه جلوگیری شود. با توجهبه مشخصات کلی گفته شده، یک کاربر با در نظر گرفتن تمامی فاکتورها و نیز نوع کاربرد دوربین ونیز قیمت می تواند آن را انتخاب کند.

انواع دوربین های دو چشمی از
لحاظ ساختار منشوری
دوربین های دو چشمی ار لحاظ آرایش منشورها به دو صورت کلی تولید می شوند:
1-Porro Prism
2-Roof Prism
دوربین هایPorro دارای قدمت بیشتری نسبت به دوربینهایRoof هستند. مدل اولیه این دوربین ها در حدود سال 1850میلادی توسط یک ایتالیایی به نامPorroارائه گردید که بااستفاده از دو منشور ساخته شده و مسیر نور در لنز شیئی و لنز چشمی در یک راستا نمیباشد و این نام تا کنون برای این سیستم دوربین ها هنوز باقی مانده است. در سال 1894شرکتZeissاولین دوربین شکاری مدرن را با استفاده اینتکنولوژی تولید کرد.
با بهینه سازی این دوربین ها با توجه به جنس منشورها و نیز نوع پوشش آنها و نیز کیفیت لنزها، این قبیل دوربین ها که میدان دیدمناسب و روشنایی خوبی را دارا هستند، از محبوبیت بالایی برخوردار شدند که هنوز توسط شرکت های معتبری تولید می شوند.
سیستمPorro Prism تا سال 1960 به عنوان یک استاندارد در تولید دوربین های دو چشمی بود تا اینکه در این سال شرکتZeissو Zleit سیستم جدیدی به نامRoof Prism با دید راست را ابداع نمودند که مسیر نور ورودی به لنز شیئی و خروجی از لنز چشمی هم راستا است.هرچند دوربین هایRoofاز لحاظ شکل ساده بنظر میرسند ولی مسیر نور در آنها پیچیده تر بوده وقسمتهای اپتیکی آنها باید از دقت و کیفیت بالایی برخوردار باشند. از اینرو دارای قیمت بیشتری می باشند. با استفاده از این تکنولوژی دوربینهای دو چشمی با حجم مناسب ارائه شدند که استفاده از آنها آسانتر از دوربینهایPorro است .
نکته قابل توجه در دوربینهایRoof انست که در هنگام فوکوس کردن،قسمتهای داخلی دوربین حرکت می کنند در حالی که در دوربین هایPorro برای تنظیم وضوح، قسمت چشمی جابجا می شوند. باید توجه داشت آرایش منشورهادر دوربین های سیستم Roof یکسان نیست و عموما از دو نوع آرایشبنا به مدل دوربین استفاده می شود که این دو از ابداعات شرکتZeiss است.
در دوربین هایRoof با سایز متوسط و یا بزرگ معمولا ازآرایش منشورAbbe-KOnig استفاده می گردد که مسیر نور در آن ساده تر بوده ولی طول دوربین افزایش می یابد. آرایش دیگری که در دوربین های سایزکوچکتر (متداول در دوربین های آلمانی و ژاپنی ) مانند 32*8 استفاده می شود،Schmidt-Pechan نام دارد که مسیر نور در آن پیچیده تر بودهولی طول دوربین کاهش می یابد و از لحاظ پوشش برای تصحیح مسیر نور دارای حساسیتبسیاری است. از اینرو دوربین های با لنز شیئی 32 به صورتCompact و سبک ارائه شدهاند.